ಬೈಕ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿ ಗಾಬರಿ ಪಡದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಿಬಿಜೀವಿ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಂತಹ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ.ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಾಬರಿ ಆಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತದು ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ.

 

 

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೈಕಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜೀವಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ದಿಕ್ಕುತೋಚದ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹುಡುಗ ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅನ್ಯಗ್ರಹದ ಜೀವಿಗಳ ಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ.ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಂದು ಜೀವಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ..