ಈ ಊರಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗಂಡುಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಓನ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಕರಂ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು.ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗಂಡುಗಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ.

 

 

ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ.ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ.

 

 

ಹಾಯ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಅದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ 42 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏರ್ಪಡಿಸುವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು.